Tarihte Bugün - 11 Ekim

Tarihte Bugün – 11 Ekim

Mudanya Mütarekesi

Büyük Taarruz’un ardından Mudanya’da ateşkes görüşmelerine 3 Ekim 1922 Salı günü saat 15:15’te başlandı. Her biri ayrı ayrı gelen İtilaf Devletleri temsilcilerini karşılayan İsmet İnönü, ev sahibi olarak hemen toplantının yönetimini ele almıştı. İngiltere’yi İşgal Orduları Komutanı General Harington, Fransa’yı General Charpy, İtalya’yı General Monbelli temsil edecekti. Asıl savaşan taraf olan Yunanistan da General Mazarakis ile Albay Sariyanis’i delege olarak görevlendirmişti. Ancak Mudanya’ya gelmiş olmalarına rağmen Yunan heyeti konferansa katılmamış, görüşmelerde Yunan sözcülüğünü yine İngiltere üstlenmişti.

Ateşkes görüşmeleri 11 Ekim’e kadar hayli şiddetli geçti. Mustafa Kemal Paşa’yla sürekli haberleşen İsmet Paşa, savaştan galip çıkmış olmanın psikolojik üstünlüğünü de kullanarak, görüşmeler boyunca Türk tarafının ateşkes şartlarını tavizsiz bir şekilde savundu. Sonunda, 11 Ekim 1922 günü Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.