Tarihte Bugün - 14 Haziran

Tarihte Bugün – 14 Haziran

Etibank kuruldu 

Atatürk’ün direktifiyle Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere 14 Haziran 1935 tarihinde Etibank kuruldu. Etibank, bu amaçla sanayinin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, ve enerjiyi üretecek, ayrıca bu işlerin yapılması için gerekli sermayeyi toplamak için bankacılık faaliyetleri gösterecekti. Etibank’ın bu fonksiyonlarından demir madenciliği ve demir çelik üretimi 1955’te Türkiye Demir Çelik İşletmeleri’ne; kömür madenciliği 1957’de Türkiye Kömür İşletmeleri’ne; elektrik üretim ve iletim tesisleri ise 1970’te Türkiye Elektrik Kurumu’na devredilmiştir.

Türkiye’nin en büyük madencilik girişimi olan Etibank’ın tesislerinde 70’e yakın değişik ürün elde edilmekteydi. Bakır, boksit, volfram, cıva, bor tuzları, kükürt ve fosfat alanlarında Etibank, Türkiye üretiminin tümünü gerçekleştiriyordu.

Eti Maden İşletmeleri, bugün artık yalnızca Türkiye’deki bor madenlerinin işletmesini yürüten bir maden-kimya sektörü kurumudur. Bütün hisseleri Hazine’ye aittir. Eti Maden’in Kırka, Emet ve Bandırma’da tesis edilmiş üç büyük kimya fabrikası, Türkiye’deki konsantre bor üretiminin tamamını gerçekleştirmektedir.