Tarihte Bugün - 2 Haziran

Tarihte Bugün – 2 Haziran

Türkiye’ye hükümet dayanmıyor

15 Ekim 1961 seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 10 Kasım 1961 tarihinde ilk hükümeti kurma görevini Malatya Milletvekili İsmet İnönü’ye vermiş ve Türk demokrasi tarihinin ilk koalisyonu olan CHP-AP Hükümeti 20 Kasım’da ilan edilmişti.

Uzun yıllar Türkiye’yi iki ayrı siyasi kutupta temsil eden ve etmeye devam edecek olan iki partinin kurduğu koalisyonun kolay bir birliktelik olmayacağı aşikardı. Nitekim kurulan hükümet, partiler arasındaki uyumsuzluk nedeniyle sık sık bunalımlarla karşılaştı. Demokrat Parti’nin mirasçısı olduğunu savunan AP ile, DP iktidarıyla on yıl mücadele eden CHP’nin ortaklık hükümeti beklenildiği gibi fazla uzun ömürlü olmadı ve 30 Mayıs 1962’de koalisyon dağıldı.

Cemal Gürsel, 2 Haziran 1962 tarihinde hükümeti kurma görevini yeniden İnönü’ye verdi. Bunun üzerine İsmet İnönü, kendisinin 9’uncu ve Türkiye’nin 27’nci hükümetini 25 Haziran 1962 tarihinde Yeni Türkiye Partisi (YTP), Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP) ve bağımsızlarla kurdu. Fakat bu tarihten sonra da bir türlü istikrar sağlanamadığından, Türkiye siyaseten bunalımlı bir devreye girdi.