Tarihte Bugün - 25 Kasım

Tarihte Bugün – 25 Kasım

İnönü, etrafındakileri evlendirmeyi görev bilirdi

Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın Özel Kalem Müdürü Haldun Derin’in hatıralarından:

“Nüfus tezkeremde ‘medeni ve şahsi ahval’ hanesindeki değişikliğe, Irak Kral Naibi Abdülilah’ın 27 Eylül 1945’te Ankara’yı ziyareti dolayısıyla Hariciye Köşkü’nde verilen suare vesile oldu. İnönü, başyavere benim evli olup olmadığımı sorarak, ‘hayır’ cevabını alınca, ‘hemen evlensin’ yollu bir telkinde bulunmuş. Buyruğu altındaki bekârları evlenmeye özendirme İnönü’nün alışkanlığı idi. Bekâr kalma özgürlüğüme böylesine sataşılarak anayasal hakkımın zedelenişini sineye çektim. Başvurup yakınabileceğim bir üst merci yoktu.”