Tarihte Bugün - 26 Temmuz

Tarihte Bugün – 26 Temmuz

“Atatürk ilkeleri sağlam temele dayanmaktadır”

TRT’de yeni yayınlanmaya başlayan “Atatürk’ü Anlatıyorlar” adlı programa konuk olan CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 26 Temmuz 1971 günü Atatürk ilkeleri ile ilgili fikirlerini televizyon ekranlarından şöyle açıklıyordu:

“Biz tarihte her millete nasip olmayan ölçüde büyük reformları tahmin olunmayan kısa zamanda tahakkuk ettirmişizdir. Derim ki, Atatürk ilkeleri imtihan vermiştir. Bütün darbelere karşı kuvvetlerini ispat etmişlerdir. Siyasi hayat kolay bir kazanç vasıtası olarak, oy vasıtası olarak inkılap aleyhtarlığını kullanmaya başladıktan sonra Atatürk ilkeleri de mukavemet imtihanı vermeye başlamıştır.

Atatürk ilkeleri sağlam temele dayanmaktadır. Şimdiye kadar ordu içinde köklerini muhafaza etmiştir. Aşırı sol, ordu içine girip bu kökleri bertaraf etmeğe çalışmış, muvaffak olamamıştır. Aşırı sağ başından beri daima mülayim görülerek, bunu idare etmeye çalışırlar. Atatürkçülük basittir, açıktır, ilkeleri meydandadır. Cumhuriyetin temelleri lâik Cumhuriyetle, vicdan hürriyetiyle, kadın hürriyetiyle, Cumhuriyetin temelleri Latin harfiyle meydandadır, bunlar Atatürk zamanında karşı gelinmiş olan karma ekonomi, yeni sosyal hayatta bizim gelişmemiz için başlıca düstur olmak lâzımdır. Yeni devirlerin ihtiyacına göre yeni hedeflere teveccüh etmelidir. O yeni hedefler zamanın istediği endüstrileşmeyi, her alanda askerî alandan bütün endüstri alanlarına, ağır endüstriye kadar tahakkuk ettirmek lâzımdır. Bu suretle tamamıyla siyasî partilerin tutucu zihniyetleri istismar ederek oy almak hevesleri gerçek ihtiyaçlar ve sosyal meseleler karşısında tesirini kaybedecektir.”