Tarihte Bugün - 3 Aralık

Tarihte Bugün – 3 Aralık

“Milli Şef” tabirini kim ortaya attı?

Haldun Derin’in anlattıklarını esas aldığımız takdirde, “Ebedi Şef” ve “Milli Şef” tabirlerini ortaya atan kişi, bir rivayete göre genç gazeteci Mümtaz Faik Fenik, bir başka inanışa göre de Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’dir. Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Nadir Nadi ise bir köşe yazısında, bu tabirleri kendisinin teklif ettiğini anlatır.

Meseleye diğer verilerin de ışığında bakınca, İnönü’nün “Milli Şef”lik konusuna, kendi deyimiyle fazla “hevesli olmadığı” anlaşılıyor. Ancak bu konuda göstereceği tevazunun, mevcut siyasi denklemlerle örtüşmeyeceğine inandığından, bu tabirin kullanılmasına da karşı çıkmamıştır.