Tarihte Bugün - 6 Eylül

Tarihte Bugün – 6 Eylül

6-7 Eylül Olayları

Kıbrıs Türklerine yapılan baskılar, 1955 yılında Türkiye kamuoyunun gündeminde baş köşeye oturmuştu. Londra’da Kıbrıs temasları devam ederken, Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atıldığına dair bir haber, 6 Eylül 1955 günü saat 13:00 haberlerinde radyoda yayınlandı. Bunun üzerine, “Atamızın evi bombalandı” manşetiyle ikinci baskı yapan Demokrat Parti yanlısı İstanbul Ekspres gazetesi, yeni kurulmuş olan “Kıbrıs Türktür Derneği” üyelerince bütün İstanbul’da dağıtılmaya ve halkı galeyana getirmek üzere kullanılmaya başladı.

Aynı akşam İstanbul’da, gayrimüslim vatandaşların toplu olarak yaşadığı birçok semtte Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yağma ve yıkım eylemi başlatıldı. Bunun önceden planlanmış bir hareket olduğu çok açıktı. Yağmalar hep aynı yöntemle yapılıyor, adresleri önceden belirlenmiş yerlere insanlar araçlarla taşınıyordu. Saldırılardan sadece ticarethaneler değil, kiliseler de payını almıştı. Kiliselerin içindeki resimler ve kutsal eşyalar tahrip edildiği gibi, İstanbul’da bulunan 73 Rum Ortodoks kilisesinin tamamı ateşe verildi.

Olaylar neticesinde DP hükümeti İstanbul, İzmir ve Ankara’da sokağa çıkma yasağı ilan ederken, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü şu açıklamayı yaptı:

“Vukua gelen hadiseler ve tecavüzler çok esef ve elem verici olmuştur. Tecavüze uğrayan vatandaşlarımızın ıstıraplarını yürekten teessürlerle paylaşıyoruz. Şimdi yapılacak iş, vatandaş olarak vazifelerimizi iyi niyetle ve temiz yürekle ifa etmektir. Bir milli felaket halinde olan hadisenin zararlarını, ancak bu suretle hafifletip telafi edebiliriz.”