Teknik Öğretimin Yaygınlaştırılması, Dünya Klasiklerinin Çevirisi, Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası

Teknik Öğretimin Yaygınlaştırılması, Dünya Klasiklerinin Çevirisi, Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası

Teknik Öğretimin Yaygınlaştırılması

1941’de Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı kuruldu. İstanbul’daki Yüksek Mühendis Mektebi, Bayındırlık Bakanlığından devralındı(1944). Yeni erkek sanat enstitüleri ve orta sanat okulları açıldı.Daha sonra bunları akşam sanat okullarının açılması izledi. Kız sanat okulları açıldı ve kadınlar ve erkekler için yerleşik ve gezici kurslar düzenlendi. Bu kursların sayısı 1949’a gelindiğinde 470’e ulaşmıştı.

Dünya Klasiklerinin Çevirisi

Hasan Ali Yücel’in katkılarıyla ilk kez yayın kongresi düzenlendi ve Çeviri Kurulu oluşturuldu.Tercüme Bürosu kuruldu ve klasiklerin çevirilerine 1940 yılında başlandı.1946’ya gelindiğinde 467 klasik çevrilmişti.Bu rakam 1950’de  676’ya ulaşmıştı. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı bu kitapların satılması için yurdun değişik bölgelerinde yayınevi adı verilen satış yerleri açtı.

Güzel Sanatlar Eğitimi : Üstün Yetenekli Çocuklar Yasası

Ankara Konservatuarı 1940’ta Devlet Konservatuarı olarak yeniden düzenlendi ve müzik ve temsil diye iki kola ayrıldı.Kısa bir süre içerisinde bu bölümlere opera bölümü de eklendi.10 Kasım 1949’da Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu gelişmelerin yanında , bale alanında da gelişmeler yaşandı.6 Ocak 1948’de İstanbul’da bir bale okulu açıldı.

1946 yılında bilimsel çalışmaları ve sanat çalışmalarını desteklemek amacıyla “İnönü Armağanları Kanunu” da denilen 4933 numaralı bir yasa çıkarıldı. İnönü Armağanları Kanunu dışında ,müzikte üstün yetenekli oldukları belirlenen çocukların, yurt dışında, alanlarında dünyanın en iyi sayılan eğitim-öğretim kurumlarında, yeteneklerini geliştirmeleri ve dünya çapında sanatçılar olmaları için 7 Temmuz 1948’de ayrı bir yasa çıkarıldı.Böylece, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından seçilecek üstün yetenekli çocuklar yurt dışına gönderilecek ve masrafları devlet tarafından karşılanacaktı.İdil Biret ve Suna Kan, bu yasanın sonucunda yurt dışına gönderilen ilk üstün yetenekli çocuklar olacaklardı.