İsmet İnönü Kimdir? - Yekta Güngör Özden - 2011

İsmet İnönü Kimdir? – Yekta Güngör Özden – 2011

Tam bağımsızlık, özgürlük, ulusal egemenlik, uygarlık ve çağdaşlığı kapsayan Türkiye Aydınlanması için müdafaa-i hukuk ruhu ve kuvayi milliye ateşiyle zafere ulaştırılan Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü , kurtarıcı ve kurucumuz büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  en yakın silah ve çalışma arkadaşı idi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşturduğu ilk yönetimde Genelkurmay Başkanı, Lozan Başdelegeliği yapan Dışişleri Bakanı, ilk Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanı ve 1938 – 1950 döneminde Cumhurbaşkanı olan İnönü, Osmanlı döneminde de yurt içinde ve dışında önemli görevlerdeki başarısıyla tanınmış bir Türk subayı idi.

Temelini Atatürkçü düşüncenin oluşturduğu Türk Devrimi’nin her atılımında Atatürk’ün yanında O’nunla birlikte önemli kazanımlara imza atan İnönü, Türkiye’nin kalkınmasında  büyük ve unutulmaz çabaları olan bir siyaset adamıdır. Yabancı kışkırtmasıyla alevlenen ayaklamaları bastıran, komşularıyla barış içinde bir yaşamı gerçekleştirmekle kalmayıp, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan, ileri görüşlülüğü, kararlılığı, tutarlığı ve gerçekten içtenlikli kalkışıyla demokrasinin altyapısını oluşturan çok partili sisteme geçişi, 1950 seçimleriyle iktidarı tartışmasız büyük bir anlayış ve olgunlukla Demokrat Partiye teslim edişi, örnek davranışlarının tarihsel dönüm noktası, köşetaşlarıdır. İkinci Dünya Savaşının ateşinden koruması en belirgin başarısıdır.

Özdeyiş niteliğindeki anlamlı ve içerikli konuşmaları, siyaset tarihimizin gölgesiz sayfalarını oluşturmuştur. İktidarda yol göstericiliği, ciddiyet ve güvenirliği, muhalefette uyarıları ve önerileri ile ulusumuzun  yüreğinde ve belleğinde güneşli bir yeri vardır. Kadınların haklarına seçme  ve seçilme olanağını bir “kurtuluş devrimi” olarak nitelendirmesi, Atatürk’ün aramızdan ayrılışında yayımladığı Beyanname ile “ Vatanın minnettarlığı” nı vurgulaması kendisi için yinelenecek saygılı bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihini yaratan ve yazan İkinci Adam’dır. Atatürk’le birlikte ulusumuzun karakterini, onurunu, değerini simgelemektedir. İkisini de çok seviyor, çok sayıyor, hiç unutmuyoruz.

Yazar: Yekta Güngör Özden

Tarihten