Kurtuluş Savaşı Devam Ediyor mu? - 1970

Kurtuluş Savaşı Devam Ediyor mu? – 1970

1970 yılında gazeteci Örsan Öymen’in İsmet Paşa ile yaptığı bir konuşmadan , Kurtuluş Savaşı devam ediyor diyenlere İsmet Paşa’nın cevabı :

Kurtuluş Savaşı devam ediyor lafı başka, bugünkü meseleler geçen meselelerden daha az önemli değildir başka. Kurtuluş Savaşı devam ediyor demek o zamanki gibi fevkalade usullere müracaat etmek lazımdır zannedenlerin dümen suyuna girmek demektir. Bugünkü usuller , demokratik usuller içinde, meşgul olduğumuz meselelerin önemi Kurtuluş Savaşındaki meseleler kadar önemlidir.”

Örsan Öymen – Paşam Türkiye’nin sorununu bir tek cümle ile bugün ifade etseniz?

İsmet İnönü – Bugünkü meselesi Türkiye’nin milli mücadelenin başında olduğu kadar önemlidir diyorum. Nedir milli mücadelenin başında olan ? Memleket imar olacak, millet bin bir ihtiyaç içindedir ve dış alemde ufukta tahmin olunmaz tehlikeler vardır. Bunların hepsi var bugün ve kimsenin umurunda değil.

Örsan Öymen – O zaman Kurtuluş Savaşı devam ediyor ?

İsmet İnönü – Kurtuluş Savaşı devam ediyor lafı başka, bugünkü meseleler geçen meselelerden daha az önemli değildir başka. Kurtuluş Savaşı devam ediyor demek o zamanki gibi fevkalade usullere müracaat etmek lazımdır zannedenlerin dümen suyuna girmek demektir. Bugünkü usuller , demokratik usuller içinde, meşgul olduğumuz meselelerin önemi Kurtuluş Savaşındaki meseleler kadar önemlidir.

Örsan Öymen – Ben de mecazi anlamda sordum zaten.

İsmet İnönü – Mecazisi olmaz bunun. Benim ağzımdan mecazi mana çıkmaz.

Örsan Öymen – Paşam biz size soru sormaya geldik, siz bizi terlettiniz.

Tarihten